top of page

FSC Activity Images

BVN Thanh Chuong regularly conducts training courses, which instruct afforestation households in farming techniques, exploiting, and caring for their forest, as well as protecting the stream corridor in compliance with the requirements of the FSC FM certificate.

BVN Thanh Chương thường xuyên tiến hành các khóa đào tạo, hướng dẫn các hộ trồng rừng kỹ thuật canh tác, khai thác, chăm sóc và các biện pháp bảo vệ hành lang ven suối tuân thủ các yêu cầu của chứng chỉ FSC FM:

Tập huấn trồng rừng cho hộ dân - Training on afforestation for farmers
Tập huấn trồng rừng cho hộ dân - Training on afforestation for farmers
press to zoom
Tập huấn giám sát rừng cho cán bộ giám sát (Forest monitoring training for forest supervisors)
Tập huấn giám sát rừng cho cán bộ giám sát (Forest monitoring training for forest supervisors)
press to zoom
Khai thác tác động thấp - Reduce Impact Logging (RIL) FSC (image 1)
Khai thác tác động thấp - Reduce Impact Logging (RIL) FSC (image 1)
press to zoom
Khai thác tác động thấp - Reduce Impact Logging (RIL) FSC (image 2)
Khai thác tác động thấp - Reduce Impact Logging (RIL) FSC (image 2)
press to zoom
Trồng tre để bảo vệ hành lang ven suối (Planting bamboo to protect the stream corridor)
Trồng tre để bảo vệ hành lang ven suối (Planting bamboo to protect the stream corridor)
press to zoom
Nhặt cành nhánh khơi thông khe suối - Picking up branches to open the water stream
Nhặt cành nhánh khơi thông khe suối - Picking up branches to open the water stream
press to zoom
Đo trữ lượng rừng - estimating forest volume (1)
Đo trữ lượng rừng - estimating forest volume (1)
press to zoom
Đo trữ lượng rừng - estimating forest volume (2)
Đo trữ lượng rừng - estimating forest volume (2)
press to zoom
Khắc phục lỗi - Gom rác trên lô rừng (Garbage collection on forest plots)
Khắc phục lỗi - Gom rác trên lô rừng (Garbage collection on forest plots)
press to zoom
bottom of page